Landbruket er i endring og det er færre bønder enn noen gang, kvotekutt og konkurranse fra utlandet utfordrer lønnsomheten til de som er igjen. Likevel er det noen få som satser, og disse satser stort. Arealene vokser, fjøsene blir automatisert og roboter blir tatt i bruk, bonden moderniseres.

Vi hadde jorda i nærheten, nå kjører vi flere kilometer for å gjødsle. Dette har ført til at flere kjøper større vogner for å frakte husdyrgjødsla, som de også kjører utpå jordet med. Store spor fra tunge vogner på jordet er et vanlig syn idag. Folk flest tenker kanskje ikke så mye på dette og hva konsekvenser det utgir. 

 

Bruken av stripespreder anlegg har store fordeler sammenlignet med bruken av tradisjonelle vogner eller fanespredere:

1. Mindre jordpakking

Når det brukes slange fra fjøset eller kummen isteden for å kjøre med frem og tilbake med vogn på jordet blir fotavtrykket redusert betraktelig. Slangespredning fører til ca. 65% mindre kjøring på jorda gjennom endra kjøremønster, dette er fordi kjøringa starter i et hjørne og slutter på andre siden av jordet uten dobbel kjøring på flere områder. Gjødselvogner er også en del tyngre og krever større traktor som gir dypere spor på jordet forskjellen på en vogn på 10 tonn og en stripespreder på noen hundre kilo vil ha mye å si for marka du dyrker på.

Med vogn

Med stripespreder

2. Mindre tap av nitrogen

Stripesprederen legger gjødsla i striper ned på bakken som gjør at den har mindre kontakt med lufta som gjør at husdyrgjødsla holder bedre på nitrogenet. Det er blitt gjort forsøk med fanespredere der reduksjonen på tap av nitrogen var på 20% i forhold til vogn. Videre ble det testet med stripespredere hvor de kunne blande vann inn i husdyrgjødsla. Med godt vannblanda møkk som legges i striper ned på bakken ble nitrogentapet redusert med ekstra 40%, hvor fanesprederen klarte å redusere nitrogentapet på 20% hadde stripesprederen totalt 60% reduksjon i nitrogentap.

3. Stor kapasitet

Slangespredning øker kapasiteten betraktelig sammenlignet med gjødselkjøring med tankvogn, med de rette lengdene og slangedimensjonene kan du oppnå en kapasitet på 300m3pr time.

Slangespredning med stripespreder fra Agromiljø gjør gjødslingen av husdyrgjødsel gjennom slanger med stor dimensjon og høytrykkspumper svært effektivt. Hvor noen øker effektiviteten med 50%, som vil si at de bruker halvparten av tiden på gjødsling med et AM-anlegg som de gjorde med tidligere utstyr som vogn. Dette har gjordt at flere bønder deler på sitt anlegg for å redusere kosnader.

4. Mindre avhengig av værforhold

Værforholda spiller mindre rolle når du skal gjødsle ettersom husdyrgjødsla legges rett ned på bakken, og spres jevnt. Dette gjør at gjødsla har lettere for å trekke ned. Man unngår at finpartikler drives av gårde med vinden og havner på hus, utstyr og i områder hvor det ikke hører hjemme. Denne metoden letter derfor arbeidet i områder som er spesielt værutsatt.

5. Utvida spreie sesongen

Spreie sesongen blir lengre når gjødsla legger seg i langt mindre grad på plantene, ettersom slangene ligger så tett på bakken.

6. Positivt miljøtiltak og mindre lukt

På grunn av et mindre ammoniakk tap ved stripespreder, samtidig som gjødsla ikke blir blåst ut i lufta, fører dette til mindre lukter rundt enga.

7. Mindre behov for kunstgjødsel

Bruk av nitrogen fra kunstgjødsel er redusert gjennom bedre utnytting av nitrogen i husdyrgjødsel (opptil 60%) – dette er sparte penger og spart miljø! I tillegg kan man ha såfrø direkte i gjødsla med AM-Stripesprederen, som reduserer kjøringa enda mer og man kan fornye enga uten å kjøre ekstra.