Bruken av stripespreder anlegg har store fordeler sammenlignet med bruken av tradisjonelle vogner eller fanespredere:

1. Mindre jordpakking

Når det brukes slange fra fjøset eller kummen isteden for å kjøre med frem og tilbake med vogn på jordet blir fotavtrykket redusert betraktelig og slangespreiing fører til ca. 65% mindre kjøring på jorda gjennom endra kjøremønster. Gjødselvogner er også en del tyngre og krever større traktor som gir dypere spor på jordet.

Med vogn

Med stripespreder

2. Mindre tap av nitrogen

Stripesprederen gjødsler med godt vannblanda møkk som legges i striper ned på bakken, dette fører til at gjødsla er i mindre kontakt med lufta som gjør at gjødsla holder bedre på nitrogenet.

3. Stor kapasitet

Slangespreiing med stripespreder fra Agromiljø gjør gjødslingen av husdyrgjødsel gjennom slanger med stor dimensjon og høgtrykkspumpe svært effektivt. Hvor noen øker effektiviteten med 50%, som vil si at de bruker halvparten av tiden på gjødsling med et AM-anlegg som de gjorde med tidligere utstyr som vogn. Dette har gjør at flere bønder deler på anlegg.

4. Mindre avhengig av værforhold

Værforholda spiller mindre rolle når du skal gjødsle ettersom husdyrgjødsla legges rett ned på bakken, og spres jevnt. Dette gjør at gjødsla har lettere for å trekke ned.

5. Utvida spreie sesongen

Spreie sesongen blir lengre når gjødsla legger seg i langt mindre grad på plantene, ettersom slangene ligger så tett på bakken.

6. Positivt miljøtiltak og mindre lukt

På grunn av et mindre ammoniakk tap ved stripespreder, samtidig som gjødsla ikke blir blåst ut i lufta, fører dette til mindre lukter rundt enga.

7. Mindre behov for kunstgjødsel

Bruk av nitrogen fra kunstgjødsel er redusert gjennom bedre utnytting av nitrogen i husdyrgjødsel (opptil 60%) – dette er sparte penger og spart miljø!