Slangespreder er ideelt for leiekjøring

Jakob Eskeland

Jakob Eskeland driver gard i Øvre Vats i Rogaland. Der har han ca 50 melkekyr og 40 vinterforede sauer i samdrift. I tillegg tilbyr han leiekjøring med slangespreder fra Agromiljlø i hele Vindafjord kommune.

 

Gardsdriften er fulltidsjobb i seg selv, men når det er sesong for gjødsling, så blir det ekstra travelt. Jakob har drevet leiekjøring siden han var 18 år. I 2009 kjøpte sin første gjødselspreder fra Agromiljø. Den gang kjøpte han brukt utstyr, men i 2014 kjøpte han en ny 12 meter AM-Stripespreder.

– En av fordelene med utstyr fra Agromiljø er at det har god annenhåndsverdi og er lett å få solgt, og man får en god innbyttepris. Det jeg kjøpte brukt, og solgte brukt, er fortsatt i full bruk – uten problemer. Og faktisk blir over halvparten av gjødsla her i bygda spredt med utstyr fra Agromiljø, forteller Jakob.

Jakob Eskeland med Agromiljø slangetrommel

Robust utstyr

Utstyret – pumpe, spreder og slanger laster Jakob opp på maskintralle og transporterer rundt til ca 26-27 kunder i Vindafjord, og noen kunder i Suldal. Det er intensivt arbeid fra april til juni, og med 2 til 4 omganger per kunde gir det en omsetning på ca 700.000 kroner i året på leiekjøring.

Han har byttet nedløpslanger én gang, men forteller at det ikke har vært fordi utstyret har blitt for slitt.

– Jeg bruker utstyret hardt, men det tåler det godt. Når jeg har måttet bytte slanger, så er det mest fordi jeg har kommet borti ting litt her og der, når jeg kjører så mye. Det kostet ca 20.000 å skifte alt, men jeg kunne egentlig bare ha byttet en og en.

Utstyret i seg selv er utrolig robust og driftssikkert, forteller Jakob, og fremhever at nettopp det at det er enkelt og solid var en av grunnene til at han har valgt utstyr fra Agromiljø.

– Det er utrolig driftssikkert. Der andre bruker komplisert hydraulikk, har Agromiljø kommet opp med noen geniale løsninger. Utsatte deler er rustfrie, og det hele er nærmest vedlikeholdsfritt. Det eneste som trengs er litt smøring av lageret i fordeler, forteller Jakob.

 Leiekjøring

Mindre væravhengig

I Vindafjord kommune har man fokus på miljø, og en stripespreder har flere fordeler i så måte. Den gir mindre fordampning og utnytter derfor gjødsla bedre.

– Idealværet for gjødselspredning generelt er kaldt, med yr, vindstille, og bæresterk jord. Men når det er bløtt, så er slangespredning ofte eneste mulighet. Ellers kommer man ikke utpå, forklarer Jakob.

Og nettopp det at man er mindre væravhengig har vært en viktig grunn til at han har valgt slangespreder. Når man driver leiekjøring er det spesielt viktig å kunne utnytte tid og maskiner mest mulig.

– Med bladspreder er værvinduet innsnevret. Med slangespreder kan jeg kjøre i orkan for den del. Da får jeg utnyttet utstyret maksimalt, forteller Jakob, og legger til at det jo heller ikke er noen ulempe at traktoren ikke blir «gravsjeten» selv om det blåser.

Vindafjord kommune

Enkelt å bruke

Slangene tåler at traktoren kjører over dem, men skal man gjøre det effektivt, så bør man følge et kjøremønster.

– Å kjøre i mønster er som så sykle. Man må jo tenke seg litt om, men selv en nybegynner behersker det lett som bare det etter litt øvelse. Det er ingen heksekunst, forteller Jakob.

Utstyret hans består av blant annet 1.200 meter 4-toms slange.

– Det viktigste er å ha gode rutiner ved oppstart – sjekke at slangeklemmer og så videre er i orden. Det er dumt å få en lekkasje en kilometer fra der du befinner deg. Men det skjer så å si aldri nå lenger. Koblingene er blitt bedre, og i tillegg har jeg har gode rutiner.

Effektivt

Modellen som Jakob benytter er en Z40. Han har ingen umiddelbare planer om å kjøpe nytt, men forteller at det selvfølgelig hadde vært kjekt med de enda større nedløpsslangene som finnes på modell 50. Modellen han bruker kan spre 200 m3 i timen.

– Når all medgått tid er innregnet, så blir det vanligvis 120-140 m3 i timen. Mange her omkring har 6 m3 vogn med fanespreder. Det er tidkrevende å kjøre lass på lass. Man må man kjøre 20-23 vogner i timen for å klare det samme volumet. Sånn sett så er det jo ingen tvil om hva som er mest effektivt, sier Jakob.

Vatsvatnet

Flere bruksområder

Mange steder i landet har 2018 sesongen vært spesielt utfordrende med mye varme og lite nedbør. I Vats har det allikevel gått bra, takket være god tilgang på vann.

– Mange av oss som har slangespreder har brukt den til å vanne i år. Vi har så mye vann vi vil i Vatsvatnet. Pumpen setter jeg helt nede ved vannet, og pumper det ca 2-3 meter opp. Det går helt fint. Jeg har fått 3 slåtter i år, der andre kanskje bare har fått 2.

Anbefaler Agromiljø

Jakob er begeistret for mulighetene som utstyret gir, og at det er robust og nesten vedlikeholdsfritt. Men han trekker også fram at det betyr noe hvem han handler med.

– Jeg har alltid hatt en god dialog med Agromiljø. Skulle det være noe, så finner vi alltid en løsning.

Leiekjøring Jakob Eskeland