FORDELER MED STRIPESPREDERE

Agronomisk:

Lett utstyr som gir minimal jordpakking. Lite kjøring på jordet. Kun én gang over hele jordet. Det er ingen inn og utkjørings sted som gir store skader på grassmarken, heller ikke jordpakking. Dette gir bedre vekstvilkår for gresset.

Økonomisk:

Økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen gir redusert kjøp av handelsgjødsel.
Lavere kostnader til spredning av husdyrgjødselen. Lave drifts og vedlikeholdskostnader og lavere tidsforbruk i en ellers travel hverdag. Ved store avstander mellom hovedlager og jordet er det økonomisk og effektivt å bruke satellitt lager. Gjødselen flyttes om vinteren enten ved å flytte den ved hjelp av en gammel vogn, eller pumpe den via slanger. Samme utstyr som brukes ved spredning brukes til flytting. Gjødselen kan pumpes i lange avstander. Dette gir stor effektivitet. Høy kapasitet og effektivitet gjør at flere naboer kan dele på utstyret.

Effektiv:

Stor spredekapasitet opp til 100-230 m3 per time med rigging.Kan utstyres med såmaskin for vedlike hold av eng. Ved vedlikehold er det viktig
med tidlig såing. God fôrkvalitet legger grunnlaget for høy ytelse og effektiv melkeproduksjon. Utstyret har høy kapasitet og gjør det enkelt,
økonomisk og effektivt å dele med flere naboer.

Miljøvennlig:

Minimal jordpakking gir bedre vekstvilkår. Bedre utnyttelse av nærings¬stoffer i husdyrgjødselen. Liten fordamping av nitrogen til luft gir bedre
klima og mindre lukt i forhold til nærmiljø. Jevn spredning i alle terreng forhold gir også mindre avrenning til vassdrag og/eller ujevn spredning.
Det er ikke miljøvennlig å blande inn vann i husdyrgjødselen når den spres med vogn. Det gir dobbel så mye kjøring på jordet samt mer bruk av drivstoff. Det er økonomisk å blande inn vann ved bruk av slepeslange og stripespreder.

FORDELER FOR BONDEN 

Bruk av slepeslange og stripespreder er markedets letteste utstyr som gir mindre jordpakking. Dette har positive effekter med bedre jordstruktur og høyere avlinger.

* Rustfritt og patentert fordelerhus gir gjevn spredning selv i hellende terreng.

* Samtidig med spredning av husdyrgjødsla kan vi så gressfrø til fornying av eng. To operasjoner i én.

* Husdyrgjødsel kan spres tidligere om våren før det bør kjøres på jordet med store og tunge vogner. Det er viktig at såfrøet blir sådd så tidlig som mulig.
Innblanding av vann gir økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen. Ved bruk av slepeslange er det enkelt og lønnsomt å blande inn vann. Det kan blandes inn i gjødselstrømmen.

* Disse effektene gir redusert kjøp av handelsgjødsel.
Utstyret har høy kapasitet som gjør at flere kan samarbeide om bruken av utstyret. Utstyret er en lønnsom investering for entreprenører som kan spre flere 10 tusen m3 med husdyrgjødsel i sesongen. Alle disse effektene gir bedre økonomi samtidig som metoden er miljøvennlig.