Øk lagerkapasiteten med AM-Gjødsellager

AM kum

Gjødsellager med størrelser fra 107-1040m³

Med over 30 års erfaring av lagring og spredning av husdyrgjødsel leverer Agromiljø gjødsellager med unik konstruksjon og kvalitet.

AM Kummen er designet i flere størrelser og er laget for å være en av de letteste og billigste gjødsellagrene å montere. Dette gjør også at man sparer penger på både frakt og montering. Om nødvendig så kan kummen demonteres og monteres en annen plass, dette gjør den optimal for de som har leiejord.

Vi selger også flytedekke som hindrer at store deler regnvann samles opp i kummen, dette øker utnyttelsen av volumet i kummen.

Agromiljø sitt gjødsellager har en platetykkelse på 2mm i hele høyden, dette gjør tanken mer stabil. Dette er spesielt viktig i vindutsatte områder som mange steder i Norge. Stålplatene på kummen er 2mm og er belagte med aluzink som holder korrosjon på avstand og gir den en lang levetid.

Kummen består av to hoveddeler, en ståldel og en dukdel. Ståldelen består av 2 mm aluzinkbelagte stålplater i spesial- kvalitet med vertikale lasker. Dukdelen består av en typegodkjent pvcduk, som er helsveiset og innvendig tilpasset ståldelen. AM-Kum kan leveres i størrelser fra 107—1040 m3 og er 3 meter høy. Kummen er typegodkjent for tilskudd og leasing.

Duk

Duken går over kanten slik at gjødsel ikke kan renne ned mellom duken og stålveggen om tanken blir overfylt. Dette er for å unngå korrosjon og rust i tillegg til å holde regnvannet ute.

Byggegrunn

Kummens stål-del bygges opp av seksjoner montert på en fotplate skrudd fast i en tresvill, eller en ringmur, som hviler direkte på et underlag av sand. Sandpute med minimum 10 cm tykkelse må være av pussesand uten skarpe kanter (0-8mm) og anbefales lagt ca. 1 meter utover kummens diameter. Området må være plant og uten skarpe steiner. Byggegrunn må være av ensartet masse for å unngå telehiv. Benyttes kummen til lagring av gjødsel skal det legges frostfri drenering utvendig rundt kum (anbefales 1 meter utenfor radius av kum).
Videre må dreneringsrør legges til inspeksjonskum.

Aluzink er en blanding av aluminium og zink. Zink bidrar med å beskytte klippkanter og riper i belegningen gjennom såkalt katodisk beskyttelse, mens aluminium bidrar med sin svært gode beskyttelse mot korrosjons. Plater i aluzink brukes ofte på grunn av sitt unike utseende. Initialt har platen en blank overflate som med tiden patineres og dermed beskytter platen samtidig som det gir en vakker grå nyanse med en dempet glans.

Flytedekke

Agromiljø’s flytedekke er designet for å utnytte lagerkapasiteten på kummen med opptil 8% dette oppnås med å samle opp regnvann som forhindre at store mengder vann samles oppi kummen.

Montering
  • Kummen plasseres og monteres enkelt på en sandflate. Dette gjør at kummen kan flyttes, som er en stor fordel ved leie av jord.
  • Kummen kommer i 10 forskjellige størrelser, dette betyr at størrelsen kan tilpasses det arealet kummen skal betjene.
  • AM-kummen er rimeligere enn betong-kummer og ingen spesialtransport er nødvendig.
  • Agromiljø kan levere bunnuttak i rustfritt stål, flytedekke og mye mer. Det finnes mye tilleggsutstyr til kummen, blant dette har Agromiljø røredyser som enkelt kan justeres i alle retninger for maksimal utnyttelse av lagerplass.
  • Agromiljø har også leasing av kum.
AM-Kum 107-634m³:

2 jordspyd pr. seksjon tjener som forankring av kum til grunnen, og har en lengde på 50 cm. Dette må en ta hensyn til ved utarbeidelse av grunn og være sikker på at det både er dybde nok for jordspyd og at massen er av en slik art at den gir god og sikker forankring.

AM-Kum 711-1040m³:

Vi anbefaler støp av ringmur for forankring av kum. Hver skjøt/støttelabb forankres i ringmur ved hjelp av 2 ekspansjonsbolter. Ringmur bør støpes i 35cm bredde med innerdiameter lik kummens diameter. Ringmuren må stå på selvdrenerende masse. Det må ikke fylles masse inntil ståldelen. Før montering av dukposen legges en sandkile 15 cm opp på platene innvending. Tilsvarende sandkile utvendig etter montering. Sand til dette plasseres inne i kummen etter oppmåling og før platemontering (ca 0,5 m3 pr. plateseksjon).

Tilleggsutstyr

bunnuttak

Tilbehør

Produktbilder

SE BROSJYRE PDF
FÅ TILBUD