Videoer

Grovfor 2020 – Hvorfor investere i slangespreder?

AM-gjødsellager montering timelapse

Spredning av blautgjødsel på eng

Yara – 09.05.2018

VIDEO: God utnytting av næringsstoffer og redusert jordpakking uten fare for forurensing av fôret er momenter man må betrakte når man skal spre blautgjødsel på eng.

Cobra pumpe fra Ranaverken

Gylleslanger fra Mandals

Film 1 – Intervjuer med Ragnsvald Gramstad om forsøk med fornying av eng og jordpakking og med Lars Nesheim i tilknytning til rapport fra Bioforsk om fokus på miljø og klima i forbindelse med husdyrgjødsel

Film 2 – Viser presentasjon av utstyr og resultater etter bruk.