Videoer

AM-gjødsellager montering timelapse

Spredning av blautgjødsel på eng

Yara – 09.05.2018

VIDEO: God utnytting av næringsstoffer og redusert jordpakking uten fare for forurensing av fôret er momenter man må betrakte når man skal spre blautgjødsel på eng.

Cobra pumpe fra Ranaverken

Film 1 – Intervjuer med Ragnsvald Gramstad om forsøk med fornying av eng og jordpakking og med Lars Nesheim i tilknytning til rapport fra Bioforsk om fokus på miljø og klima i forbindelse med husdyrgjødsel

Film 2 – Viser presentasjon av utstyr og resultater etter bruk.