Videoer

Film 1 – Viser presentasjon av utstyr og resultater etter bruk.

Film 2

Intervjuer med Ragnsvald Gramstad om forsøk med fornying av eng og jordpakking og med Lars Nesheim i tilknytning til rapport fra Bioforsk om fokus på miljø og klima i forbindelse med husdyrgjødsel