AM-Stripespreder med våtsåing

Våtsåing under gjødsling med AM-Stripespreder kan gjøres med et knappetrykk.

Samtidig med spredning av husdyrgjødsla kan vi med stripesprederen fra Agromiljø tilby muligheten for våtsåing. Dette vil si at du kan så gressfrø under spredning for fornying av eng. To operasjoner i én.

Ved vedlikehold er det viktig med tidlig såing.

Vi tilbyr muligheten for montering av våtsåing på våre stripespredere, lagerhuset på alle våre spredere er bygget for å kunne tilpasses dette. Om du etter noen år ønsker å prøve det ut, kan dette monteres på i etterkant. Det er kun Agromiljø som tilbyr dette for slangespredere for øyeblikket.

Den nye digitale mengdemåleren til Agromiljø er også kompatibel med såfrøaggregatet som gjør at man kan ha full kontroll på såfrø mengde og når det går tomt.

Agromiljø våtsåing aggregat

AM-Stripespreder med våtsåing består av:

  • AM-Stripespreder
  • AM-Såfrølokk
  • AM-Såfrøaggregat
  • Kjørecomputer for regulering av frømengde.
  • Sensor for kjørehastighet
  • Digital mengdemåler

På kjørecomputeren kan man stille inn frømengde i forhold til kjørehastighet. Såingen
styres manuelt ved at man starter eller stopper såingen ved å trykke på en bryter, eller
man kjører på automatikk der frøtilførsel følger gjødseltilførsel.

Systemet kan ettermonteres på AM-Stripespredere produsert fra og med 1994.

Såfrøaggregatet har elektrisk doseringsmotor og vifte som blåser frø opp i fordelerhuset
når en kjører gjødsel. Innblanding av frø skjer i selve fordelerhuset og skader ikke frøet.
Frø blandes med gjødsel i slangene på vei ned mot bakken.

Våtsåing med AM-Stripespreder:

  • Sparer en operasjon og dermed arbeidstid, drivstoff, slitasje på traktor og utstyr.
  • Fører til mindre jordpakking.
  • Fører til at frøene spirer raskere og det er mulighet for tidligere etablering i vekstperioden.

• Såfrøtank 400 l
• Computer som sitter i traktorens styrehus sørger for rett frømengde i forhold til kjørehastighet. Ønsket kg frø pr dekar/hektar, arbeidsbredde .
• Krever 12 V DC, 25 A uttak.

Sensor for registrering av hastighet følger med– monteres på traktorhjul.

Produktbilder

SE BROSJYRE PDF
FÅ TILBUD

Våre modeller