AM-Stripespreder med våtsåing

Vedlikeholdssåing under gjødsling med AM-Stripespreder kan gjøres med et knappetrykk.

AM-Stripespreder med våtsåing består av:

  • AM-Stripespreder
  • AM-Såfrølokk
  • AM-Såfrøaggregat
  • Kjørecomputer for regulering av frømengde.

På kjørecomputeren kan man stille inn frømengde i forhold til kjørehastighet. Såingen
styres manuelt ved at man starter eller stopper såingen ved å trykke på en bryter, eller
man kjører på automatikk der frøtilførsel følger gjødseltilførsel.

Systemet kan ettermonteres på AM-Stripespredere produsert fra og med 1994.

Såfrøaggregatet har elektrisk doseringsmotor og vifte som blåser frø opp i fordelerhuset
når en kjører gjødsel. Innblanding av frø skjer i selve fordelerhuset og skader ikke frøet.
Frø blandes med gjødsel i slangene på vei ned mot bakken.

Våtsåing med AM-Stripespreder:

  • Sparer en operasjon og dermed arbeidstid, drivstoff, slitasje på traktor og utstyr.
  • Fører til mindre jordpakking.
  • Fører til at frøene spirer raskere og det er mulighet for tidligere etablering i vekstperioden.

• Såfrøtank 400 l
• Computer som sitter i traktorens styrehus sørger for rett frømengde i forhold til kjørehastighet. Ønsket kg frø pr dekar/hektar, arbeidsbredde .
• Krever 12 V DC, 25 A uttak.

Sensor for registrering av hastighet følger med– monteres på traktorhjul.

Produktbilder

SE BROSJYRE PDF
FÅ TILBUD