Hvorfor investere i en stripespreder?

Agromiljø sin stripespreder kan gi store fordeler til deg som bonde

Vår stripespreder er blant markedets letteste gjødselspredere, dette gjør at den gir betraktelig mindre jordpakking, bedre jordstruktur en andre tyngre gjødselspredere. Ett unikt rustfritt fordelerhus sørger for markedets jevneste spredebilde, også i hellende terreng. Rotoren drives av gjødselstrømmen, dette gjør at traktoren nærmest kan gå på tomgang og fortsatt spre jevnt med hjelp av trykk fra pumpetraktoren. Du kan tilpasse rotorens dyseåpning i forhold til mengdekrav, og trykkforhold lokalt.

Innblanding av vann gir økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen. Ved bruk av slepeslange er det enkelt å blande vann inn i gjødselstrømmen med hjelp av en vanninnblander.

Våre stripespreder modeller

Stripespreder modell z40

Modell Z40

Stripespreder modell 50

Modell 50

Stripespreder modell z60

Modell Z60

 • Rustfritt og patentert fordelerhus gir gjevn spredning selv i hellende terreng.

 • Du kan så gressfrø til fornying av enga, samtidig som du spreier av husdyrgjødsla.

 • Husdyrgjødsla kan spres tidlig om våren, før det bør kjøres på jordet med store og tunge vogner. Det er viktig at såfrøet blir sådd så tidlig som mulig.

 • Innblanding av vann gir økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen. Ved bruk av slepeslange er det enkelt og lønnsomt å blande inn vann. Det kan blandes inn i gjødselstrømmen via pumpen.

 • Disse effektene gir redusert kjøp av handelsgjødsel.

 • Utstyret har høy kapasitet som gjør at flere kan samarbeide om bruken av utstyret.

 • Utstyret er en lønnsom investering for entreprenører som kan spre flere 10 tusen m3 med husdyrgjødsel i sesongen.

 • Under de fleste forhold kan spredetiden halveres med å bruke et AM-anlegg.

 • Alle spredere kan spesialtilpasses kundens behov.

50% Reduksjon i drivstoff

60% Bedre nitrogenutnyttelse

65% Reduksjon i kjøring

Kapasitet opptil 300m³/t

Såfrø Aggregat

Opptil 300,- pr/daa i tilskudd

Bruken av stripespreder har store fordeler sammenlignet med bruken av tradisjonelle vogner eller fanespredere:

Mindre jordpakking

Når det brukes slange fra fjøset eller kummen isteden for å kjøre med frem og tilbake med vogn på jordet blir fotavtrykket redusert betraktelig. Slangespredning fører til ca. 65% mindre kjøring på jordet gjennom et endret kjøremønster, dette er fordi kjøringen starter i et hjørne og slutter på andre siden av jordet uten dobbel kjøring på flere områder. Gjødselvogner er også en del tyngre og krever større traktor som gir dypere spor på jordet forskjellen på en vogn på 10 tonn og en stripespreder på noen hundre kilo vil ha mye å si for marka du dyrker på.

Med vogn

Gjødselvogn kjørespor

Med stripespreder

Stripespreder kjørespor

En stripespreder reduserer tapet av nitrogen

Stripesprederen legger gjødsla i striper ned på bakken som gjør at den har mindre kontakt med lufta som gjør at husdyrgjødsla holder bedre på nitrogenet. Det er blitt gjort forsøk med fanespredere der reduksjonen på tap av nitrogen var på 20% i forhold til vogn. Videre ble det testet med stripespredere hvor de kunne blande vann inn i husdyrgjødsla. Med godt vannblanda møkk som legges i striper ned på bakken ble nitrogentapet redusert med ekstra 40%, hvor fanesprederen klarte å redusere nitrogentapet på 20% hadde stripesprederen totalt 60% reduksjon i nitrogentap.

Stor kapasitet

Slangespredning øker kapasiteten betraktelig sammenlignet med gjødselkjøring med tankvogn, med de rette lengdene og slangedimensjonene kan du oppnå en kapasitet på 300m3pr time.

Slangespredning med stripespreder fra Agromiljø gjør gjødslingen av husdyrgjødsel gjennom slanger med stor dimensjon og høytrykkspumper svært effektivt. Hvor noen øker effektiviteten med 50%, som vil si at de bruker halvparten av tiden på gjødsling med et AM-anlegg som de gjorde med tidligere utstyr som vogn. Dette har gjordt at flere bønder deler på sitt anlegg for å redusere kosnader.

Mindre avhengig av værforhold

Værforholda spiller mindre rolle når du skal gjødsle, ettersom stripesprederen legger husdyrgjødsla rett ned på bakken, og spres jevnt. Dette gjør at gjødsla har lettere for å trekke ned. Man unngår at finpartikler drives av gårde med vinden og havner på hus, utstyr og i områder hvor det ikke hører hjemme. Denne metoden letter derfor arbeidet i områder som er spesielt værutsatt.

Utvida spreie sesongen

Spreie sesongen blir lengre når gjødsla legger seg i langt mindre grad på plantene, ettersom slangene ligger så tett på bakken.

En stripespreder er et positivt miljøtiltak og gir mindre lukt

På grunn av et mindre ammoniakk tap ved bruk av stripespreder, samtidig som gjødsla ikke blir blåst ut i lufta, blir det mindre lukter rundt enga. Samtidig som du kjører mindre som sparer store mengder drivstoff.

Mindre behov for kunstgjødsel

Bruk av nitrogen fra kunstgjødsel er redusert gjennom bedre utnytting av nitrogen i husdyrgjødsel (opptil 60%) – dette er sparte penger og spart miljø! I tillegg kan man ha såfrø direkte i gjødsla med AM-Stripesprederen, som reduserer kjøringa enda mer og man kan fornye enga uten å kjøre ekstra.

 • 40 eller 60 utløp gir slange avstander med 13 cm, 20 cm, 22.5 cm, 25 cm eller til 30 cm.
 • Unikt og patentert fordelerhus laget i rustfritt stål.
 • Bom og rammer er galvanisert stål.
 • Rustfri svivel/dreie kobling for lett håndtering av lange slepeslanger.
 • Stengekran med hydraulisk betjening.
 • Kan utstyres med såmaskin for såing av gressfrø samtidig med spredning av husdyrgjødsel.
 • Kan leveres med Bauer, Storz eller AM koblinger.
Modell Modell Z40 Modell 50Modell Z60
Spredebredder 8, 9 og 12 meter. 8, 9 og 12 meter. 12,15 og 16 meter.
KapasitetOpptil 170 m3/tOpptil 300 m3/tOpptil 300 m3/t
Transportbredde250cm250cm250cm
KoblingTriangel og HMVTriangel og HMVTriangel og HMV
Fordelerhus40 nedløp, 40mm40 nedløp, 50mm60 nedløp, 45mm
Vekt600-700kg650-800kg800-900kg
MengdemålerJaJaJa
VåtsåingJaJaJa
Quattro rotorNeiNeiJa

Alle modellene kan spesialtilpasses til kundens behov.