Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgivning

www.nlr.no

Samarbeidspartner under forskningsprosjekter.

“Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket”.

Nibio

www.nibio.no

Samarbeidspartner under forskningsprosjekter.

“Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. Klikk på “Her finner du oss” for informasjon om våre stasjoner og kontorer”.

Nibio Nettside

Mandals

www.mandals.com

Leverandør av tilførselslange og slepeslange for spreding av husdyrgjødsel.

“Mandals, en del av Michelin Group, og en av verdens ledende produsenter av gylleslanger i TPU og gummi for et bredt spekter av bransjer. Vi er den ledende produsenten av circular looms som brukes til produksjonen av gylleslanger. Vi støtter det globale markedet med høye sluttprodukter”.

Mandals nettside

Doda

www.doda.com

Leverandør av sentrifugalpumper utviklet spesielt for håndtering av husdyrgjødsel.

“Det særegne elementet, som gjør DODA ® til et unikt selskap i sin sektor, er at det følger hele prosessen direkte: fra forberedelsesfasen til prosjektering, konstruksjon, installasjon, ettersalg og service. Et enkelt kontaktpunkt for å redusere feil”.

KRAMP

www.kramp.com

“Kramp er en av de største leverandørene av deler og tilbehør til europas jordbrukssektor”. 

Merlett

www.merlett.com

“Merlett Tecnoplastic is today a leading manufacturer of flexible technical hoses in plastic materials. We have come a long way from a small town in Lombardy to arrive worldwide. It’s thanks to the initiative of the two founding partners TECNOPLASTIC started in Varese in 1952, to Manufacture thermoplastic material”.

Merlett nettside

Ranaverken

www.ranaverken.se

“Nærheten til et levende landbrukssamfunn gir oss muligheten til å utvikle produkter i nært samarbeid med bøndene i området. Det er en god grobunn for å kunne tilby fleksible, kraftige og effektive maskiner for slamhåndtering. Målet vårt er å levere produkter som er: økonomiske, pålitelige og enkle å betjene. Produktsortimentet inkluderer tankbiler, blandebatterier og gjødselpumper”.

Hallingplast

www.hallingplast.no

“Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kan i 2019 feire 50 år med stabil og god vekst.

Til produksjonen benyttes de fleksible og robuste materialene polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Det legges vekt på en stadig produktutvikling, slik at bedriften til enhver tid kan møte bransjens krav og kundenes ønske”.

Hallingplast nettside

Byberg

www.byberg.no 

“Byberg AS designer og produserer hydrauliske sylindre for olje og gass, tradisjonell industri, havbruk og landbruk. Firmaet ble etablert i 1987, og holder til i moderne lokaler i Klepp på Jæren”.

Agri Produkter

www.agriprodukter.com

“Utvikling av smarte nyskapende produkter.
For å gjøre hverdagen din som bonde enklere”.

Agri produkter nettside