Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgivning (nlr.no)
Samarbeidspartner under forskningsprosjekter.

Nibio (nibio.no)
Samarbeidspartner under forskningsprosjekter.

Mandals (mandals.com)
Leverandør av tilførselslange og slepeslange for spreding av husdyrgjødsel.

Doda (doda.com)
Leverandør av sentrifugalpumper utviklet spesielt for håndtering av husdyrgjødsel.

KRAMP (kramp.com)

Merlett (merlett.com)

Ranaverken (ranaverken.se)

Hallingplast (Hallingplast.no)

Mandals AS
Doda CMA logo