• bunnuttak

Bunnuttak

Bunnuttak for innstøping/montering i bunn av gjødselkum.

Vi lager bunnuttak til kummer og gjødselkjellere. Røret til uttakene lages i rustfritt stål og utstyres vanligvis med slusekranene i messing med et rustfritt spjeld og håndtak. Dette sikrer en lang levetid selv i det krevende miljøet som husdyrgjødsel representerer.

Bunnuttakene kan spesialtilpassas men utformes vanligvis med en rett versjon hvor uttaket kommer ut på et nivå som er lavere enn bunnen på gjødsellageret eller utstyres med en svanehals som løfter uttaket opp over bunnen i gjødsellageret.

Består av:

  • Utvendig: 6” slusekrane med firkantflenser, kobling på forespørsel.
  • Innvendig: 6” rør med bend inn i bunn ca 1 meter fra vegg.
  • Andre størrelser og lengder på forespørsel.

Leveres som rett utgave eller med ”svanehals” for å få kranen over bakkenivå.

Ekstrautstyr:

  • Kan leveres med rustfritt sikringsspjeld for dobbel sikring.
  • Uttapping fra bunn med tapperør 6” eller 8”.
  • Anbefales brukt med AM-Kum og pumpesystem.
    Bildet
BROSJYRE PDF
FÅ TILBUD
  • Pumpe Flytedekke

Flytedekke Plany

Vi forhandler flytedekke levert av Plany AS. Dette er laget for å tåle store krefter, håndtering og det tøffe miljøet som husdyrgjødsel skaper. Flytedekket plasseres i en ute kum hvor den dekker nesten helle arealet. Her vil den ligge å samle opp vann som pumpes ut av kummen. Ved å bruke flytedekke kan en kraftig redusere mengden med regnvann som bidrar til å fylle opp gjødselkummen.

Flytedekket samler opp regnvann og kan tømmes med hevert eller pumpes ut for å hindre at regnvann går i gjødsla. En ring av flyteelementer sikrer at oppsamlingen kan skje uavhengig av nivå i tanken.

Dette gjør at en bedre får nyttet lageret og det gjør lagring av gjødsel i ute kum mye mer forutsigbart. Produktet passer kjempe bra i samhold med en AM-kum.

BROSJYRE PDF
FÅ TILBUD

Vindavstivning

Vindavstivning er den billigste forsikringen en kan handle seg når det kommer til stålkummer. Vindavstivningen er et system av wirer som monteres i en vifteform som festes i toppen av veggene på kummen. Dette hjelper med å fordelinga belastningen fra vindkast over ett større område.

Kummen er på sitt mest sårbare når den er tom og blir utsatt for kraftige vindkast men med en effektiv vindavstivning minimerer du risikoen for at kummen skal kollapse.

FÅ TILBUD