Røredyser – Løsningen på alle dine røreproblemer

røredyse kum

Effektiv røring av husdyrgjødsel i kjeller og lager

AM-Røredyser bruker trykket fra gjødselpumpen til å røre i husdyrgjødsla, dysen gir en mobilitet og tilgjengelighet man ellers ikke får med propellrøring. AM-Røredysen kommer i flere varianter som skreddersys til kundens behov. De mobile dysene kan tas ut og brukes til flere fester og gjennomføringer som gir en fleksibel og mobil løsning på dine røreproblemer. Bendet ved dysehalsen gir brukeren mulighet til å vinkle dyseåpningen fra 0-90 grader med en rotasjon på nærmest 360 grader. en Kontakt våre selgere for å finne ut hva som passer best for deg!

  • AM-Røredyser sikrer effektiv røring i kjeller og lager.
  • Maksimal utnyttelse av din lagerplass er avhengig av at du får tømt lageret.
  • AM-Røredyser sikrer omrøring på «utilgjengelige steder»
  • AM-Røredyse leveres i flere utgaver med fast og regulerbar dyse tilpasset ditt lager og dine forhold.
  • AM-Røredyser leveres standard med feste tilpasset kant eller dekke for gjennomføring i port eller vegg.
  • Egne modeller tilpasset gjødselkummer i stål eller betong.
  • AM-Røredyser produseres i rustfritt stål, 90 eller 104mm, og standardlengder 2 eller 3 meter.

Velg utgaven som passer ditt lager!

AM-Røredyse Standard

Røredyse med fast dyse til bruk på kant av dekke eller i luke i gjødsellager. Hele dysen er regulerbar i alle retninger ved hjelp av det medfølgende universalfestet.

Alle røredyser leveres med nødvendig bend, koblinger og slange etter behov.

AM-Røredyse Port / Vegg

Røredyse beregnet for kryssfinér port med forsterkning eller betongvegg. Leveres både som vridbar utgave eller fast versjon. Beregnet for montering lavt, slik at den spyler oppover, eventuelt til siden. Leveres med rustfri gjennomgang i port, med eller uten messingkran.

AM-Røredyse KUM

Røredyse tilpasset bruk i gjødselkumme. Vinkelen tilpasses slik at dysen blåser bortover og oppover i lageret ved å betjene hendelen. Kan også manøvreres sidevis. Leveres med tilpasset feste for betongkum eller stålkum.

røredyse kum

AM-Røredyse Vegg

Røredyse tilpasset vegg i gjødsellager. Veggfestet monteres gjennom kjerneboret hull, eller utsparing i vegg i 45°. Dette reduserer ikke fyllingshøyden i lageret, siden toppen av hylserøret monteres over maks gjødselnivå. Flere veggfester kan monteres, slik at røredysen kan flyttes etter behov. Dysen kan reguleres 0-90° vertikalt, og tilnærmet 360° horisontalt, dermed når du alle «kroker» i lageret.

røredyse vegg

Produktbilder

SE BROSJYRE PDF
FÅ TILBUD