Tilskuddsordning for miljøvennlige gjødselspredning

Agromiljø er bestemt på å lage utstyr som skal hjelpe bonden til å bli mer effektiv og miljøvennlig, derfor har vi samlet inn en oversikt over alle de forskjellige tilskuddsordningene. Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Miljøvennlig spredning
Ta vare på jorda

Om tilskuddsordningen og miljøvennlig spredning

Tilskuddsordningen har flere miljøgevinster. Tiltakene skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser til luft, redusere avrenning av nitrogen og fosfor til vassdrag og redusere luktulemper knyttet til spredning av husdyrgjødsel.

Som miljøvennlig spredning regnes rask nedmolding innen 2 timer, nedlegging av husdyrgjødsla direkte på bakken ved hjelp av slanger, eller direkte nedfelling i bakken ved bruk av spesialutstyr for dette.

Alle landbruksforetak kan søke om tilskudd for miljøtiltak på egen gård eller leiejord.  Her er det opp til hvert fylke å bestemme sitt eget miljøprogram, utfra miljøutfordringene i fylket. Tilskudd vil derfor varierer fra fylke til fylke og år til år.

 

En generell oversikt over tilgjengelige RMP midler i Norges fylker

NB! Det tas forbehold om vi prøver å holde disse tallene oppdatert, men de kan endres over tid, så er lurt å dobbeltsjekke.

Sist oppdatert: 24.09.2019, Satsene er midlertidige.

FylkeSlangespredningNedleggingSum slep + nedleggingSåing av fangveksterMaksimal grense for tilskudd
Agder40 kr/daa75 kr/daa115 kr/daa260 kr/daa50 000 kr
Vestlandet250 kr/daa50 kr/daa300 kr/daa30 000 kr*
Rogaland****50 kr/daa80 kr/daa130 kr/daa100 kr/daa50 000 kr
Innlandet45 kr/da60 kr/daa105 kr/daa70/250 Kr/daaUkjent
Oslo og Viken60 kr/daa20 kr/daa80 kr/daa100/150 kr/daa50 000 kr
Vestfold og Telemark40 kr/daa35 kr/daa75 kr/daa90/200 kr/daaUkjent
Møre og Romsdal50 kr/daa20/50 kr/daa**70/100 kr/daa**Ukjent
Trøndelag33 kr/daa45 kr/daa78 kr/daa50 kr/daaUkjent
Nordland50 kr/daa100 kr/daa150 kr/daaUkjent
Troms og Finnmark50/65 kr/daa***100/130 kr/daa***150/195 kr/daa***40 000/50 000 kr
Normalt kun tilskudd til en spredning pr sesong.
*  – Kan kun søke tilskudd på 100 daa
**  – Svarer seg å heller søke om spredning våren/vekstsesong (50 kr) når det passer seg.
***  – Ulike tilskudd soner mellom Troms (mest) og Finnmark (minst)
****  – Gjelder kommunene Vindafjord, Tysvær, Karmøy, Randaberg, Sola, Nye Stavanger, Sandnes, Time, Gjesdal, Klepp og Hå.

Nyeste versjon av søknadsfrister og veiledningslinjer for hvert fylke finnes her: