Tilskuddsordning for miljøvennlige gjødselspredning

Agromiljø er bestemt på å lage utstyr som skal hjelpe bonden til å bli mer effektiv og miljøvennlig, derfor har vi samlet inn en oversikt over alle de forskjellige tilskuddsordningene. Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Miljøvennlig spredning
Ta vare på jorda

Om tilskuddsordningen og miljøvennlig spredning

Tilskuddsordningen har flere miljøgevinster. Tiltakene skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser til luft, redusere avrenning av nitrogen og fosfor til vassdrag og redusere luktulemper knyttet til spredning av husdyrgjødsel.

Som miljøvennlig spredning regnes rask nedmolding innen 2 timer, nedlegging av husdyrgjødsla direkte på bakken ved hjelp av slanger, eller direkte nedfelling i bakken ved bruk av spesialutstyr for dette.

Alle landbruksforetak kan søke om tilskudd for miljøtiltak på egen går eller leiejord.  Her er det opp til hvert fylke å bestemme sitt eget miljøprogram, utfra miljøutfordringene i fylket. Tilskudd vil derfor varierer fra fylke til fylke.

 
Søknadsfrister og veiledningslinjer for hvert fylke finnes her:

For en generell oversikt over tilgjengelige RMP midler i Norges fylker trykk her