God erfaring med utstyr og service

Håvard Knygh fra Sømna utenfor Brønnøysund har sammen med 2 andre gardbrukere gått sammen om å kjøpe et stort stripespreder-system, og er meget fornøyd etter sin første sesong.

Håvard og kollegaene valgte utstyr fra Agromiljø først og fremst på grunn av kapasiteten og muligheten for våtsåing. De har et anlegg bestående av 1.200 meter 5-toms slange, og 600 meter 4,5-toms slange. Systemet har en kapasitet på hele 250 m3 i timen, og de kjører ut ca 12.000 m3.

God Service

Etter noen små innkjøringsproblemer i sin første sesong, sitter de igjen med gode erfaringer med utstyret.
Personell fra Agromiljø var med og bisto under oppstarten i mai 2018. Ingen av de 3 kollegaene hadde selv brukt tilsvarende utstyr tidligere, men én av dem hadde erfaring med å leie inn entreprenør, og være med å legge ut slanger.

Vi hadde noen småproblemer helt i starten, men med kjapp respons fra Agromiljø fikk vi raskt ordnet opp i det. Vi har opplevd veldig bra service, forteller Håvard.
Største utfordring har vært å få til riktig vanninnblanding, men det fant vi ut av etter hvert, så nå går det helt greit.

Flere bruksområder

Det å lære seg kjøremønsteret har gått helt fint. Men det kan hende det blir andre typer kjøring også, forteller Håvard. De 3 planlegger ikke med leiekjøring, men har inngått en beredskapsavtale med det lokale, frivillige brannvesen om å bistå med vann i tilfelle brann.

Vi hadde også noen ønsker om noen tilpasninger av utstyret, og det kunne Agromiljø levere. Vi vil også få delta i utprøving av nye løsninger, uten at det koster oss noe, forteller Håvard.
Agromiljø er et seriøst firma som gir god service, og jeg har ingen problemer med å anbefale firma og utstyret til andre.

Knygh