Slangespreder er økonomisk lønnsomt!

I prosjektet Grovfôr 2020 er kostnadene til produksjon av grovfôr blitt undersøkt. Bård Oliver Gjellestad (Norsk Landbruksrådgiving) har skrevet Masteroppgave om dette temaet. Når det kjem til dyrkingskostnadene i samband med grovfôr, er ⅓ av disse relatert til husdyrgjødsel. Den gode nyheten er at slangespreiing kjem best ut, og er den mest økonomiske måten å håndtere husdyrgjødsel på.

Les mer her:  

https://rogaland.nlr.no/fagartikler/store-variasjonar-i-husdyrgjoedselkostnaden/